چمن مصنوعی

chaman
چمن مصنوعی

نام محصول

چمن مصنوعی
کد محصول CH15
ابعاد (میلی متر) ±2mm
وزن هر متر طول
وزن هر متر مربع
برخی از کاربردها
تنوع رنگ محصول