دیوار سبز

دیوارسبز

دیوارسبز

دیوار سبز زنده مجموعه ای از گیاهان هستند که به صورت عمودی با استفاده از روش آبکشت، بر روی سازه‌هایی که می‌توانند آزادانه و یا به دیوارها متصل باشند، رشد می‌کنند.

دیوارهای سبز بسیار شبیه به دیوارهای واقعی هستند. آن‌ها با ساختاری اسکلت مانند ساخته می‌شوند. که با بخش‌هایی از گیاهان و گل‌هایی که دیوار سبز را تشکیل می‌دهند، آویزان است. همانند نحوه عملکرد دیوار سبز، مقدار زیادی به نوع سیستم دیوار سبز نصب ‌شده بستگی دارد. برخی از دیوارهای سبز، لوله‌های پنهان دارند که یک مکانیسم خود – آبیاری برای سالم نگه داشتن گیاهان فراهم می‌کند. در حالی که برخی دیگر نیاز به آبیاری دستی دارند.

دیوارهای سبز همچنین به کاهش صدا و بهره بردن از مزایای طراحی ( biophilic این مفهوم که افراد وقتی به طبیعت در محل کار خود دسترسی دارند بهتر عمل می‌کنند) کمک می‌کنند.

دیوارهای سبز حاوی مقدار زیادی از گیاهان در یک فضای نسبتا کوچک، به صورت افقی هستند. با استفاده از دیوارها و گسترش به بالا، گیاهان، که بیش‌ترین بهره را می‌دهند، بدون کاهش فضا روی زمین نصب می‌شوند.

گیاهان مدت‌های طولانی برای کاهش سطح نویز در بزرگراه ها و دیگر مسیرهای پر سر و صدا در سراسر آمریکا و اروپا به کار رفته‌اند. دیوارهای سبز زنده روی این ایده گسترش می‌یابند. گیاهان به طور طبیعی صداهای فرکانس بالا را مسدود می‌کنند. در حالی که ساختار پشتیبان می‌تواند به کاهش نویز کمک کند. که با افزایش استفاده از دیوارهای سبز، این امر می‌تواند به طور قابل‌توجهی در محیط‌های شهری تغییر کند.

دیوارهای سبز چوب پلاستیک