کاور استخر

کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر کاور استخر

کـاور استـخر

از آنجایی که دک پروفیل های چوب پلاست به عنوان کاور استخر استفاده می شود و افراد پابرهنه بر روی آن تردد می کنند. برای جلوگیری از هرگونه سر خوردن و خطرات احتمالی قالب پروفیل کفپوش به صورت شیاردار طراحی شده است. و این محصول را به یک گزینه ایده آل و امن تبدیل می کند.