لوور

Product Name

Louvre 4*16

barcode CH08
Dimensions  (mm) ±2mm 40*160
weight 3,4 gr
Some applications Ceiling Louvre
Variety of colors Brown ( 01 ) – Soil color,Earth color ( 02 ) – Brick,dark orange ( 03 ) – Mustard color ( 04 ) – Gray ( 05 )